Elis Kostabi

Ashtanga influenced yogini (RYT200) Teaching Hatha & Vinyasa. This blog is for all the yoginis out there looking to learn more about yoga. Whether you’re a beginner or a pro, I’m sure there is plenty of interesting content here for you.
Các phòng tập yoga tốt nhất ở Tallinn Estonia
Trên đầu trang

Mới nhất

Xin chào, tôi là Elis

Nhận một lớp học Yoga miễn phí

Nhận nội dung và sự kiện độc quyền. Tham gia lớp học.

Vui lòng chờ... :)

Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Bạn sẽ là một trong những người đầu tiên biết ;)

Đọc yêu thích của tôi